Atbildība pret vidi

Pilnīga pārraudzība pār visiem produktu ražošanas posmiem, pārliecinoties, ka produkti ir pilnīgi droši.

Lietošanas instrukcija iestrādāta iepakojuma iekšpusē, lai samazinātu papīra izmantošanu.

Atjaunojamo enerģijas resursu pārvaldība.

Apdomīga ūdens un apkures resursu izmantošana.

Iepakojumā izmantots FSC* papīrs.

* Tā ražošanā izmantoti koki no atbildīgi pārvaldītiem mežiem.